W małżeństwie, aż do rozwodu, obowiązuje równy podział majątku wspólnego. Istnieją odstępstwa od tej reguły, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Jeżeli mamy problemy ze zrozumieniem przepisów prawa, w mieście takim jak Lublin czy Kraków, z łatwością znajdziemy dobrą kancelarię adwokacką np. kancelaria Chcerozwodu z lublina i porozmawiamy z prawnikiem. Rozwód raczej nie należy do przyjemności, a wówczas będzie za późno za załatwianie takich spraw.

Istnieją tylko dwie przesłanki, aby można było dokonać nierównego podziału majątku współmałżonków i podczas spraw takich jak rozwód i muszą one wystąpić łącznie.

  • Ważne powody

 

Za ważne powody można uznać jedynie takie zachowanie małżonka, które przyczynić się może to tego, że jego udziały w majątku wspólnym będą niższe, na skutek bezmyślności, lenistwa, bądź nałogów, co z resztą często prowadzi do rozwodu. Takich spraw jest bardzo dużo w większych miejscowościach takich jak Lublin. Chodzi tu głównie o rażące i umyślne nieprzyczynianie się do powiększania majątku wspólnego. Przy ocenianiu ważnych powodów sąd bierze pod uwagę postępowanie obydwu stron, przez cały okres trwania związku.

  • Różny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego.

 

Rozwód często zmusza nas do podsumowań i takie też ma miejsce w przypadku podziału majątku. Czy to Lublin, czy inna miejscowość, sąd ocenia, w jakim udziale każdy z małżonków przyczynił się do przyrostu majątku wspólnego.